Debiteurenbeheer

Wat is debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer betekent het beheer van de openstaande vorderingen van uw debiteuren, het (tijdig) verzenden van de nota met de juiste betaalgegevens en -termijnen, het verzenden van herinneringen en sommaties, eventueel het nabellen van de openstaande posten als ook het oppakken en (laten) oplossen van eventuele disputen/reclamaties.

Voor uw liquiditeit is het van belang dat alle facturen die uw bedrijf verstuurt tijdig worden betaald. Het kan voorkomen dat dit niet altijd goed verloopt, bijvoorbeeld omdat door drukte binnen uw organisatie de focus op de sales ligt, personeelstekort of een andere reden. In een dergelijk geval kan er door uw bedrijf een derde partij worden ingeschakeld om het debiteurenbeheer binnen uw bedrijf op te pakken en dit soepel te laten verlopen.

Wat doen wij?

CollectMasters ondersteunt uw bedrijf met een systeem waardoor uw debiteurenbeheer automatisch en gecontroleerd verloopt. Ons eigen systeem (ProCollect) is er op gebouwd om iDEAL-links te versturen naar uw klanten en betaling hiervan (automatisch) te controleren. Wordt er niet betaald dan volgt er een herinnering en belt ons eigen belteam achter de achterstallige betalingen aan om een betaalafspraak te maken.

Website ProCollect

Vaak hebben ondernemers te maken met onbetaalde facturen of facturen die niet binnen de betalingstermijn worden voldaan. Betalingsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. De debiteur kan verhuisd zijn en vergeten zijn om het adres te wijzigen, er was geen mogelijkheid tot gebruik van een iDEAL-betaallink op de huidige factuur of de debiteur heeft (financiële) problemen. Onbetaalde rekeningen vormen voor iedere organisatie een risico en brengen het voortbestaan van uw bedrijf zelfs mogelijk in gevaar. Met ProCollect wordt uw debiteurenbeheer geautomatiseerd met behoud van uw persoonlijke touch.

Wat zijn de voordelen?

Een goed debiteurenbeheer is essentieel voor een bedrijf. Voordelen van het uitbesteden van het debiteurenbeheer zijn dan ook:

 

  • Snellere betaling van uw facturen
  • Punctuele controle van betalingen
  • Behoud van de klantrelatie, er wordt altijd gebeld uit uw naam
  • Een juridische afdeling die voor u klaarstaat
  • Verruiming van uw liquiditeitspositie
  • Besparing op personeel
  • Bij wanbetaling kunnen we met uw goedkeuring ons eigen incassobureau CollectMasters inschakelen