Incasso

Gerechtelijke incasso
Ondanks de specifieke behandeling van uw dossier ‘in het minnelijke traject’ kan het gebeuren dat debiteuren toch niet betalen.

Dit kan een aantal redenen hebben:
1. De debiteur heeft echt geen geld
2. De debiteur denkt dat het niet tot dagvaarden zal komen
3. De debiteur meent een reden te hebben om niet te betalen

Hier maken wij een onderscheid tussen natuurlijke personen (mensen) en niet natuurlijke personen (bedrijven). Natuurlijke personen zijn bijna altijd te vinden (zeker in samenwerking met ons verhaalsinformatie bureau) en hebben in 99% van de gevallen een bepaalde vorm van inkomsten. Daarop kan beslag worden gelegd. Wij schatten de situatie in en overleggen met u de te volgen stappen. Niet natuurlijke personen kunnen echt geen bezittingen hebben, de zgn. lege B.V.’s. Wij adviseren in dergelijke gevallen, dus nadat wij onszelf en u ervan overtuigd hebben dat een bedrijf werkelijk geen bezittingen heeft, om het dossier te sluiten en niet langer kosten te maken. Indien een bedrijf wel bezittingen heeft, dan kunnen we hier op beslag leggen en op die manier leggen we vast dat we met een vonnis in de hand ook daadwerkelijk iets kunnen incasseren.

Uit ervaring weten wij dat een groot deel van deze debiteuren na ontvangst van de dagvaarding alsnog de vordering betalen. Komt het toch tot een procedure, dan staan wij u hierin graag bij. Via ons samenwerkingsverband met advocatenkantoor FENK te Apeldoorn, kunnen wij dit zowel voor de Sector Kanton als bij de Rechtbank zelf voor u verzorgen.

In overleg met u en op basis van de gegevens in het dossier trachten wij te achterhalen of de debiteur een goed argument heeft om niet te betalen. Vervolgens adviseren wij u omtrent de haalbaarheid van uw vordering. Wij staan u bij van dagvaarding tot en met vonnis.